O PRODUKTU SPOTŘEBITELSKÉ
SOUTĚŽE
MECHANIKY LEGISLATIVA KONTAKT
CZ EN
vyzkoušet nezávazně zdarma

S osobními daty Vašich zákazníků je nakládáno v souladu s GDPR.

Bonopot je připraven po všech stránkách

Z pohledu legislativy je při pořádání spotřebitelských soutěží nejpodstatnější zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, který zajišťuje, že soutěže nepoškozují spotřebitele nekalými obchodními praktikami a dále zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Se spotřebitelskými soutěžemi úzce souvisí i ochrana osobních údajů spotřebitelů, na kterou Bonopot nezapomíná. Je připraven zohlednit pravidla soutěže, které respektují zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to přímo na míru s ohledem na to, jaké parametry spotřebitelské soutěže si pro Váš produktu zvolíte.

Rádi Vás provedeme celým procesem přípravy a organizace spotřebitelské soutěže tak, aby splňovala požadavky příslušné právní úpravy a zároveň byla pro Váš produkt přínosem.

Zpracování osobních údajů soutěžících

Při pořádání spotřebitelských soutěží dochází ke zpracování osobních údajů účastníků. Z pohledu ochrany osobních údajů se tak pořadatel stane správcem osobních údajů a Bonopot bude poskytovat své služby v pozici zpracovatele. Pokud máte v úmyslu osobní údaje dále předávat nebo sdílet s dalšími subjekty, např. v rámci propojených obchodních korporací, úprava těchto vztahů může být někdy složitá. Bonopot se dokáže přizpůsobit i těmto okolnostem tak, aby šetřil Váš čas i náklady.

Naše interní procesy pro zpracování osobních údajů a smluvní dokumentace jsou plně v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, data účastníků Vašich soutěží tak budou v bezpečí a vy se tak můžete v klidu věnovat ostatním složkám organizace.

Bonopot dokáže zapracovat dokumentaci týkající se ochrany osobních údajů, která odpovídá standardu ochrany osobních údajů ve Vaší společnosti. V případě zájmu můžeme pro Vás kompletní dokumentaci připravit dle Vašich požadavků.

Podstata spotřebitelských soutěží

Při tvorbě spotřebitelské soutěže se zvažují (kromě ochrany spotřebitele) dva aspekty, a to vstup účastníků do soutěže a výběr výherce. Vstup do soutěže nesmí být podmíněn žádným vkladem, za který se ale nepovažuje zakoupení produktu za běžnou cenu. Následně se musí zvolit vhodný způsob výběru výherce tak, aby se nejednalo o výběr na základě náhody nebo neznámé okolnosti.

Pravidla lze nastavit tak, že účastníci sice uhradí při vstupu určitou částku (např.ve formě zvýšené ceny produktu), ale výběr výherce nebude nahodilý nebo náhodný, ale bude vázán na předvídatelnou skutečnost, jako například posouzení porotou nebo v závislosti na vědomostech účastníka. Pokud účastník žádný vklad neuhradí a vstupenkou do soutěže bude zakoupení produktu za běžnou cenu, lze výběr výherce ponechat náhodě.

Bonopot umožňuje vybírat výherce na základě předvídatelných skutečností, ale i náhodným způsobem. Algoritmus výběru je zcela náhodný a byl v minulosti opakovaně prověřen při realizaci spotřebitelských soutěží v zahraničí. Výsledný los nelze předem žádným způsobem predikovat. Jedná se zároveň o jednou z nejspravedlivějších soutěžních mechanik, která eliminuje téměř všechny subjektivní faktory. V případě Vašeho zájmu je možné zastřešení losování státním notářem.

Pravidla soutěže

Základem každé spotřebitelské soutěže jsou pravidla, která obsahují zejména označení pořadatele, dobu trvání soutěže, detailní podmínky účasti a vyloučení nezpůsobilých účastníků, ochranu osobních údajů soutěžících, specifikaci výher a způsob výběru výherců. Některé průmysly mohou podléhat dalším specifickým legislativním úpravám, na které Bonopot dokáže flexibilně reagovat. I v případě změny pravidel v průběhu soutěže zajistí Bonopot informovanost účastníků tak, aby byla zachována transparentnost po celou dobu trvání soutěže.

Chcete mít jistotu a ušetřit za drahé právní služby? Obraťte se na nás. Máme vypracovaný systém a procesy, které se přizpůsobí Vašim představám o propagaci Vašeho produktu prostřednictvím spotřebitelské soutěže.

Na základě Vašich požadavků pro Vás rádi připravíme i pravidla soutěže na klíč, a to včetně nastavení pravidel pro ochranu osobních údajů nebos mluvní dokumentace. Pokud je to i Váš případ, můžete těžit z našich zkušeností a věnovat se podstatnějším činnostem pro rozvoj Vašeho produktu.

Vyzkoušejte Bonopot ZDARMA a nezávazně

Než se rozhodnete, chcete si systém nejprve v klidu vyzkoušet? Žádný problém. Nechte nám na sebe kontakt a my Vám zašleme přístupové údaje k Vašemu testovacímu účtu.